Ewolucja technik nauczania języków obcych

Weź udział w Olimpiadzie Mikołajkowej

Ewolucja technik nauczania języków obcych

angielski Katowice

Kiedyś języka nauczano zawsze tak samo. Był program, który należało przerobić, a jedyną słuszną metodą było „kucie na pamięć”. O ile taka technika może sprawdzić się w przypadku starszych uczniów, jeżeli idzie o dzieci, to jest zupełnie nieskuteczna.

Angielski Katowice Twoje miejsce do nauki

Na szczęście obecnie dysponujemy wieloma metodami nauczania języka, szczególnie dla dzieci, tak, że z łatwością można dobrać taką technikę, aby przyswajanie angielskiego odbywało się przyjemnie i efektywnie. Chcąc wybrać odpowiedni metodę należy zwrócić uwagę na to, kiedy sprawdza się ona najskuteczniej. Na przykład kurs języka angielskiego dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym powinien się opierać na naśladowaniu i powtarzaniu po nauczycielu. Język angielski Katowice dla dzieci powinien być nauczany na bazie zabawy, jako angażujące gry i ćwiczenia.

angielski KatowicePolecane metody przeznaczone dla dzieci to na przykład technika bez podręcznikowa, czyli przedstawianie przez nauczyciela treści jedynie za pomocą własnych słów. Metoda zakłada, że wszelką wiedzę dzieci powinny zdobywać na kursie, a nie w domu. Nie korzysta też z pomocy podręczników. Inną metodą jest słuchowo-słowna prezentacja tekstów, gdzie nauczyciel przedstawia materiał posługując się wizualnymi pomocami naukowymi. Zakłada też używanie podręcznika, ale nie na lekcji — dzieci powinny korzystać z niego w domu, aby utrwalić przerobiony materiał. Inną techniką jest total physical responce, czyli metoda zakładająca, że najlepiej zapamiętuje się znaczenie słowa, kiedy skojarzy się ono z ruchem. Nauczyciel wykonuje czynność i nazywa ją, a następnie prosi, aby dziecko zrobiło to samo. Uczeń musi sam wywnioskować, co angielskie polecenie oznacza i wykonać je, kiedy nauczyciel je wskaże. Dzięki temu zapamiętuje angielskie słówko opisujące czynność, którą wykonał. Istnieje też dość kontrowersyjną technika zwana metodą naturalną, która zakłada, że dziecko uczy się poprzez obcowanie z językiem obcym, bez tłumaczenia go na język rodzimy. Opiera się ona na spostrzegawczości dzieci — nauczyciel opowiada prostymi słowami o tym, co w danej chwili robi, a uczeń sam musi odgadnąć, co ma on na myśli.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ence.pl