Fizjoterapia dla wszystkich

Weź udział w Olimpiadzie Mikołajkowej

Fizjoterapia dla wszystkich

Rehabilitacja skupia się na leczeniu różnych dysfunkcji, które prowadzą do niepełnosprawności. Powszechnie fizjoterapia jest zazwyczaj kojarzona głównie z problemami natury biologicznej, jednak mogą one dotyczyć także innych sfer m.in. psychologicznej czy też społecznej. Wiadomym jest, iż do niepełnosprawności może dojść tak naprawdę na każdym etapie życia człowieka: od urodzenia, czy też nagle z powodu kontuzji, urazu lub w wyniku przewlekłej i ciężkiej choroby.

Fizjoterapia

fizjoterapiaNiepełnosprawność ruchowa od urodzenia dotyczy wszystkich dzieci, które urodziły się z określonymi schorzeniami i wadami rozwojowymi, będącymi przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. Przykładem może tu być dziecięce porażenie mózgowe, niedorozwój umysłowy, wady cewy nerwowej, brak kończyn. Niepełnosprawność u dziecka to w dużej mierze problem rodziny oraz opiekunów, dlatego też tak istotna jest współpraca najbliższego otoczenia z rehabilitantem.
Nagła niepełnosprawność ruchowa jest w większości przypadków wynikiem urazów powypadkowych oraz kontuzji. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć m.in. urazy i schorzenia kręgosłupa, urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgowe oraz amputacje kończyn. Jest to zazwyczaj nagła, zupełnie nowa i często niezrozumiała sytuacja dla pacjentów, z którą ciężko jest się pogodzić i dlatego bardzo ważna jest tutaj, oprócz oczywiście medycznej, także rehabilitacja psychologiczna, dzięki której pacjent nie zostaje pozostawiony sam sobie.
To zrozumiałe, iż w tak ciężkim czasie każdy potrzebuje silnego wsparcia i motywacji, nie tylko ze strony najbliższych ale również psychologa. Ostatnim rodzajem jest tzw. narastająca niepełnosprawność, do której dochodzi w wyniku przewlekłych, ciężkich chorób, takich jak zanik mięśni, stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroby tkanki łącznej, schorzenie reumatoidalne oraz zespoły bólowe.

W tym przypadku od początku leczenia należy postawić na fizjoterapię, która z pewnością znacznie spowolni rozwój choroby. Ważne jest, aby zacząć jak najwcześniej, wtedy także rezultaty ćwiczeń są szybsze i bardziej zadowalające dla samego pacjenta.