Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Weź udział w Olimpiadzie Mikołajkowej

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumacz

Wiele zawodów wymaga aby aspirująca do nich osoba ukończyła jakiś egzamin kwalifikacyjny. Jest tak w większości zawodów technicznych, a już na pewno w zawodach zaufania publicznego. Wtedy zwykle egzamin jest o wiele cięższy i obejmuje większy zakres materiału, Trzeba również uiścić za niego stosowną opłatę i spełnić kilka wymogów, aby w ogóle do niego przystąpić. Chcąc pracować jako tłumacz przysięgły trzeba przejść najpierw długą drogę.

Tłumaczem zostać jest ciężko.

tłumaczWszystkie zawierają się w wymogach określonych przez ministra sprawiedliwości. Można je bez problemu odszukać w internecie, ale w skrócie przytoczę je tutaj. Każde biuro tłumaczeń w Bydgoszczy czy w innym mieście, również udzieli informacji na ten temat. Po pierwsze aby pracować jako tłumacz przysięgły angielskiego, lub jakiegokolwiek innego języka, trzeba być obywatelem państwa polskiego. Można również na mocy traktatów narodowych, zostać nim jeżeli jest się obywatelem jednego z państw unii europejskiej bądź europejskiego porozumienia o wolnym handlu. Jest jeszcze trzecia opcja która dopuszcza do egzaminu obywateli państw z którymi zachodzi zasada wzajemności. Dla wszystkich obywateli polski jest to chyba najprostszy punkt do spełnienia. Kolejny mówi o konieczności biegłego w posługiwaniu się naszym ojczystym językiem. Jest to chyba logiczne, ponieważ bez tego tłumacz nie może poprawnie wykonywać swoich obowiązków. Oczywiście trzeba też posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych w swoim imieniu. To jest jednak warunek który trzeba spełniać do pracy w większości zawodów. Następny podpunkt może być już jednak przeszkodą dla niektórych obywateli. Mówi on bowiem o tym, że osoba aspirująca do miana tłumacza przysięgłego nie może być karana za przestępstwa umyślne lub skarbowe. Również, nawet jeżeli było one popełnione nieświadome, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, wyklucza z możliwości podejścia do egzaminu.

Trzeba również ukończyć studia wyższe i zdobyć tytuł magistra. Nie precyzuje się jednak w jakiej dziedzinie trzeba osiągnąć ten stopień naukowy. Tłumacz przysięgły niemieckiego, może więc bez żadnych przeszkód ukończyć studia, na kierunku filologi angielskiej.