Rozwiązanie i likwidacja spółki

Weź udział w Olimpiadzie Mikołajkowej

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Każdą spółkę, niezależnie od jej charakteru, możemy spokojnie otworzyć już za pomocą systemu internetowego w 24 godzin. Sprawy komplikują się jednak kiedy chcemy ją rozwiązać bądź zlikwidować, ponieważ nie jest już to takie proste. Muszą być podjęte odpowiednie czynności i postępowanie zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale.

Likwidacja i rozwiązanie spółki

likwidacja spółki - KrakówNajważniejszą przesłanką, która doprowadza do utworzenia spółki jest wola współpracy i dążenia do wspólnego celu przez wszystkich wspólników w danej spółce, która zazwyczaj nastawiać ma na zysk. W takim wypadku w większości sytuacji główną przyczyną rozwiązania spółki jest zaprzestanie dążenia do zysków i ustanie chęci współpracy pomiędzy wspólnikami. Likwidacja spółki – Kraków jest określona w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i opisuje jej szczegóły oraz proces postępowania. Według KSH likwidacja jest procesem, który odbywa się bezpośrednio przed rozwiązaniem danej spółki, co skutkuje zakończeniem jej bieżących interesów i podział majątku pomiędzy wszystkich wspólników. Kodeks Spółek Handlowych szczegółowo określa również wszystkie przyczyny rozwiązania danej spółki. Będzie to między innymi upadłość spółki, podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesienie jej za granice, co zostało wcześniej stwierdzone protokołem notarialnym pod rygorem nieważności, ale także przez przyczyny, które zostały określone w umowie spółki. 

Zakończenie prawnej działalności spółki następuje dodatkowo po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, które kończy się ogłoszeniem upadłości spółki. Jednakże na podstawie polskich przepisów prawnych zakończenie postępowania upadłościowego nie zawsze musi być konkretną przyczyną rozwiązania danej spółki. Jest ich wiele, a są one opisane w Kodeksie Spółek Handlowych.